CHUYÊN MÔN

Trung tâm AIMS chúng tôi chuyên:

  • Khiếu nại những hồ sơ khó, phỏng vấn rớt nhiều lần hoặc đã bị Sở Di Trú từ chối – bác bỏ.
  • Giúp phục hồi lại tình trạng di trú đã bị bất hợp pháp cho Thường Trú Dân (Thẻ Xanh).
  • Nhận hồ sơ Du lịch; Du học; Thăm Du học sinh; Xin lại tình trạng di trú hợp pháp cho sinh viên (Reinstatement Status).
  • Chuyển diện từ Du lịch sang Du học; Du lịch- Du học sang Định cư.

Dịch Vụ Của Chúng Tôi Bao Gồm:

Bảo Lãnh Cha, Mẹ

Bảo Lãnh Anh, Chị, Em

Bảo Lãnh Hôn Thê/ Hôn Phu

Bảo Lãnh Vợ Chồng

Bảo Lãnh Con Độc Thân Dưới 21 Tuổi

Bảo Lãnh Con Độc Thân Trên 21 Tuổi

Bảo Lãnh Con Có Gia Đình

Bảo Lãnh Vợ Chồng Của Thường Trú Nhân ( Thẻ Xanh )

Bảo Lãnh Con Độc Thân Dưới 21 Tuổi Của Thường Trú Nhân ( Thẻ Xanh )

Bảo Lãnh Con Độc Thân Trên 21 Tuổi Của Thường Trú Nhân ( Thẻ Xanh )

Visa Du Học

Visa Du Lịch

Chuyển Diện

Đổi Tình Trạng Di Trú

Đầu Tư Định Cư Mỹ

Khiếu Nại Hồ Sơ Khó

Xin Lại Tình Trạng Di Trú Bất Hợp Pháp

Thăm Thân Nhân

Du Lịch, Công Tác, Đầu Tư

Copyright © 2015. Install: Website500k.com   |   Thiết kế website  |   Làm web