Visa Fiance

Hôn phu hôn thê

1/ Bảo lãnh hôn phu, hôn thê thì đòi hỏi điều kiện gì?

Hôn phu, hôn thê (K1) là loại thị thực không di dân và là thị thực cho phép hôn phu hoặc hôn thê của công dân Hoa Kỳ vào Hoa Kỳ để kết hôn với người bảo lãnh. Sau khi kết hôn, đương đơn sẽ nộp đơn lên sở di trú để thay đổi tình trạng cư trú từ hôn phu, hôn thê (K1) sang diện vợ chồng (R1).

Lưu ý:

Những đứa con của hôn phu hay hôn thê dưới 21 tuổi có thể nộp đơn đi cùng với hôn phu hay hôn thê.

Điều Kiện:

  • Người bảo lãnh phải là Quốc Tịch Hoa Kỳ
  • Người bảo lãnh phải chứng minh được họ và vị hôn phu/hôn thê người nước ngoài đã gặp nhau trong vòng 2 năm trước khi điền đơn bảo lãnh và có ý định kết hôn trong vòng 90 ngày sau khi vị hôn phu/hôn thê đến Mỹ.

 Thủ tục cần:

 Người bảo lãnh cần:

  • Bằng Quốc tịch Hoa Kỳ 
  • Giấy khai sanh
  • Giấy ly di, giấy khai tử (nếu có)
  • 2 tấm hình passport

Người được bảo lãnh cần:

  • Giấy khai sanh
  • Giấy ly di, giấy khai tử (nếu có)
  • 2 tấm hình passport 
  • Những bằng chứng chung của 2 người: Hình ảnh chung như đi chơi, đính hôn, sân bay,email, thư từ, bill điện thoại....

Nguồn: https://www.uscis.gov

Copyright © 2015. Install: Website500k.com   |   Thiết kế website  |   Làm web