Tại sao chọn AIMS?

Bạn không biết qua Mỹ bằng cách nào? Bạn đã bị từ chối Visa? Chúng tôi vẫn có thể giúp bạn.

  • Chuyên nhận hồ sơ khó hoặc đã bị từ chối
  • Cử chuyên viên tìm hiểu kỹ càng, theo dõi hồ sơ của bạn
  • Luyện phỏng vấn bằng tiếng Việt & Anh trước khi phỏng vấn
  • Chuyên viên ở Việt Nam hoàn thiện hồ sơ dẫn bạn đi phỏng vấn
  • Nhận hồ sơ du học, thăm du học sinh, chuyển trường, xin lại tình trạng di trú hợp pháp ( Reinstatement Status), du lịch, chuyển diện du lịch sang du học hoặc các dạng Visa khác như định cư, kết hôn, Fiance…

Đặc biệt: Đầu Tư Định Cư EB-5 xin Thẻ Xanh cả gia đình

  • Hưởng quyền lợi như công dân Mỹ
  • Học miễn phí trường công đến hết Trung học. Được tiền tài trợ học phí cao đẳng, đại học
  • Sinh sống, làm việc, học tại bất cứ nơi đâu trên đất Mỹ mà không bị ràng buộc nơi mình đầu tư
  • Tự do ra vào Mỹ không cần phỏng vấn hoặc Visa
  • Bảo lãnh người thân và xin quốc tịch Mỹ…

CHỈ NHẬN THÙ LAO KHI CÓ VISA

408-455-5190 / 408-490-4363

Copyright © 2015. Install: Website500k.com   |   Thiết kế website  |   Làm web